سلام

درخواست فونت

برای درخواست فونت های فارسی فرم زیر را طبق راهنما پر کنید.

فونت ها یا به ایمیل شما ارسال می شوند یا در سایت برای دانلود قرار می‌گیرند.

در هر دو صورت توصیه می شود آدرس ایمیل خود را به صورت صحیح وارد نمیایید

سپاس

به زودی این بخش فعال می شود! تشکر