سلام

حمایت

همانطور که قطعا میدانید هر سایت هزینه هایی نظیر هاست و نگه داری دارد.

سایت فونتینو فونت های فارسی و انگلیسی رایگان و پرمیوم را اغلب به صورت رایگان برای استفاده کاربران قرار می‌دهد

شما کاربران می توانید از راه های زیر به مجموعه فونتینو کمک کنید.

شما می توانید با معرفی یا لینک دادن به سایت ما در وبسایت خود از ما حمایت کنید .

چنانچه میخواهید به صورت مالی از سایت حمایت کنید می توانید از طریق خرید فونت های پرمیوم | خرید باندل های فونت دوره ای | و یا کمک مالی از طریق

لینک های مربوطه اقدام کنید.

تشکر!.